Inspiration

การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)

การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)

วันนี้มีโอกาสได้นั่งฟังการอบรมเรื่อง การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ค่อยข้างโดนเข้ากับตัวเองในหลายๆเรื่อง คือรู้ทั้งรู้ว่าทำอย่างไร แต่ไม่ทำสักที หากใครเป็นแบบผม หรือใครที่ยังไม่รู้วิธีการตั้งเป้า ลองอ่านจากบทความนี้และดู VDO ตอนท้ายได้ครับ เผื่อได้กำลังใจมากขึ้น