JavaScript

สร้างอักษรตัวแรกให้ใหญ่และสวยงาม ด้วย Dropcap.js

สร้างอักษรตัวแรกให้ใหญ่และสวยงาม ด้วย Dropcap.js

สคริ้ปจัดการให้อักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่ เอาไว้เป็นทริปสวยๆสำหรับแสดงข้อความ พัฒนาโดย Adobe เชียวนะครับ (สำหรับ Windows รองรับ IE10+, Firefox, Chrome และถ้าเป็น OSX จะรองรับ Firefox, Chrome, Safari)

TOSDN Comment

สคริ้ปจัดการให้อักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่ เอาไว้เป็นทริปสวยๆสำหรับแสดงข้อความ พัฒนาโดย Adobe เชียวนะครับ (สำหรับ Windows รองรับ IE10+, Firefox, Chrome และถ้าเป็น OSX จะรองรับ Firefox, Chrome, Safari)
 • Usage

  Good
 • Features

  Good
 • Installation

  Moderately
ตรวจจับใบหน้าบนรูปและวีดิโอ ด้วย jQuery Face Detection

ตรวจจับใบหน้าบนรูปและวีดิโอ ด้วย jQuery Face Detection

jQuery Plugin ที่ช่วยจับใบหน้าของคนในรูปและวีดิโอ จากที่ทดสอบ ค่อนข้างแม่นเหมือนกันนะครับ

TOSDN Comment

jQuery Plugin ที่ช่วยจับใบหน้าของคนในรูปและวีดิโอ จากที่ทดสอบ ค่อนข้างแม่นเหมือนกันนะครับ
 • Usage

  Good
 • Features

  Good
 • Installation

  Moderately